Spelnemnda

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda som øverste instans, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jan Juberg

jan_juberg

Leder spelnemnda
jjuberg@vktv.no
91587651

Inga Astrid Hildrum

Nestleder spelnemnda
inga.hildrum@gmail.com
99432786

Vigdis Haldorsen

Leder aktørnemnda
vigdis.haldorsen@proneo.no
Tlf 99225821

 

nils_aage_aune
Nils Åge Aune
naageaun@online.no
97775255

Eva Heie
Eva Heie
Nemnd for servicefunksjoner
eva.heie@hnt.no
90603038

 

Randi_Segtnan
Randi Segtnan
Plassnemnd
fmntrse@fylkesmannen.no
90920229

Harald_Morten_Steen
Harald Morten Steen
Nemnd for informasjon og salg
harald-morten.steen@ntfk.no
90171262

Bjørn_Erland_Soderstrom-225x300
Bjørn Erland Søderstrøm
Undernemndsleder
Norsk Hærmannsforbund
bjsoeder@gmail.com
97707956

Hege Kristin Eriksen
Hege Kristin Eriksen
Undernemndsleder
Verdal Teaterlag/ Nemnd for amatører, dansere og statister
hkreriks@hotmail.com
92261044

Logg inn på eFestival

Ved å klikke på linken, kan du også melde deg som frivillig til Spelet!

eFestival