Spelnemnda

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jan Juberg
Leder spelnemnda

jjuberg@vktv.no
91587651

 

 

Nils Åge Aune

nils.aage.aune@sikirken.no
97775255

 

 

 

Inga Astrid Hildrum
Nestleder spelnemnda

inga.hildrum@gmail.com
99432786

 

 


Vigdis Haldorsen
Leder aktørnemnd

vigdis.haldorsen@hotmail.com
99225821

 

 

Eva Heie
Leder nemnd for servicefunksjoner

eva.heie@hnt.no
90603038

 

 

Katrine Bruvold
Leder plassnemnda

katrine.bruvold@nord.no
995160771

 

 

Tore Svartås
Leder nemnd for informasjon og salg

toresvar@online.no
90572240