Nemnd for informasjon og salg

Harald_Morten_Steen

Nemndsleder: Harald Morten Steen
E-post: harald-morten.steen@ntfk.no
Telefon: 90171262

Nemnd for informasjon og salg har tre undernemnder:

  • Nemnd for programsalg
  • Pressenemnda
  • Spelkontoret

Er det noe du lurer på eller ikke forstår må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.