Nemnd for programsalg

Nemndsleder: Katrine Bruvold
E-post: katrine.bruvold@hint.no
Telefon: 95160771

Nemnd for programsalg

Nemnd for programsalg organiserer og gjennomfører salg av program for Spelet om Heilag Olav. De koordinerer kontakt med salgskorpset, sørger for bemanning og rettledning av programselgerne.

Logg inn på eFestival

Ved å klikke på linken, kan du også melde deg som frivillig til Spelet!

eFestival