Nemnd for programsalg

Nemndsleder: Katrine Bruvold
E-post: katrine.bruvold@hint.no
Telefon: 95160771

Nemnd for programsalg

Nemnd for programsalg organiserer og gjennomfører salg av program for Spelet om Heilag Olav. De koordinerer kontakt med salgskorpset, sørger for bemanning og rettledning av programselgerne.