Pressenemnd

 

Nemndsleder:
Steinar Ravlo
E-post:

steinar.ravlo@live.no
Telefon:

95285458

Pressenemndas arbeidsoppgaver består i å delta i planlegging og gjennomføring av pressearbeidet for Spelet om Heilag Olav. I tillegg står nemnda for drift av pressekontoret.