Nemnd for olsokverter

Nemndsleder: Bo Terje Varslott
E-post: boterje@vktv.no
Telefon: 900 98 060

 

Olsokverter

Nemnd for olsokverter skal innhente og gi informasjon til publikum og Spelet, Olsokdagene og Stiklestad generelt. De skal også ivareta vertskapsfunksjoner for ulike grupper og rydde etter hvert enkeltarrangement. I tillegg skal nemnda bistå i arrangementsavvikling av alle arrangementer i forbindelse med Olsokdagene.

Har du spørsmål, eller noe du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.