Pyntenemnd

Mangler_bilde

Nemndsleder: Siv Hege Eriksen
E-post: siholb@online.no
Telefon: 99100890

Pyntenemnda bistår med pynting og dekoreringsarbeid i forbindelse med Olsokdagene og enkeltarrangement. De er også ansvarlige for rydding før og etter arrangement. Nemnda samarbeider med innleid dekoratør og bidrar i å påse at profil og estetikken blir ivaretatt.