Skip to main content

Påmelding for gamle og nye frivillige

Påmelding for gamle og nye frivillige

Velkommen til Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene 2015! Til Spelet og Olsokdagene 2015 tar vi i bruk et nytt datasystem for å samle kontaktinformasjon til våre frivillige, sette opp vaktlister, lage deltakerkort, og sende ut felles informasjon til frivillighetsapparatet. Dette systemet heter eFestival, og vi kommer nok til å snakke en hel del om […]

Møte for plassanvisere og kontrollnemnd

Møte for plassanvisere og kontrollnemnd

Nemnd for plassanvisere og Kontrollnemnda kaller inn til informasjonsmøte for sine frivillige mandag 8. juni klokken 19.00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Med vennlig hilsen Eva Heie, Grete Borgen og Hanna Kristine Sivertsen