Spelnemnda 2024

Jostein Grande

Leder Spelnemnda

[email protected]
Tlf 95028700

Gerd Sagen

Nestleder Spelnemnda

[email protected]
Tlf 95918780

Emilie Holthe Kjesbu

Leder Informasjon og service


[email protected]
Tlf 46889512

Katrine Bruvold

Leder Spelområde

[email protected]
Tlf 95160771

Ola Schjei

Leder teknisk

[email protected]
Tlf 97696669

Tore Svartås

Leder aktører

[email protected]
Tlf 90572240

Christine Waanders

Representant for Kirken


[email protected]
Tlf 45503684

Trond Anders Prestvik

Undernemndsleder aktører/ Kontaktperson Verdal Teaterlag

[email protected]
Tlf 91536543

Marianne Varslot

Hærsjef

[email protected]
Tlf 95214220

Frivillighetsapparatet

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.
Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav.