Spelnemnda

Jostein Grande

Jostein Grande

Leder Spelnemnda

[email protected]
Tlf 95028700

Gerd Sagen

Nestleder Spelnemnda

Ola Schjei

Ola Schjei

Leder aktørnemnd

[email protected]
Tlf 97696669

Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner

[email protected]
Tlf 93201262

Katrine Bruvold

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

[email protected]
Tlf 95160771

Tore Svartås

Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
Tlf 90572240

Gaute Aune Aurdal

Representant i Spelnemnda fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

[email protected]
Tlf 93615876


Frivillighetsapparatet

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.
Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav.