Jostein Grande

Jostein Grande

Leder Spelnemnda

[email protected]
Tlf 95028700


Gerd Sagen

Nestleder Spelnemnda


Ola Schjei

Ola Schjei

Leder aktørnemnd

[email protected]
Tlf 97696669


Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner

[email protected]
Tlf 93201262


Katrine Bruvold

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

[email protected]
Tlf 95160771


Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
Tlf 90572240


Gaute Aune Aurdal

Representant i Spelnemnda fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

[email protected]
Tlf 93615876


Frivillighetsapparatet

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.
Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav.