Nemndsleder: Åse Sollid

Epost: [email protected]
Telefon: 412 88 238


Kostymenemnda skal sørge for å ha alle kostymer i god stand til avtalt dato og foreta nødvendige innkjøp etter budsjett. De skal også gjennomføre nødvendige kostymeprøver i samarbeid med instruktøren, og fordele /dele ut kostymer til aktørene i forkant.

Har du spørsmål, eller noe du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.