Nemnd for amatører, dansere og statister

Undernemndsleder: Ida Haugmark

Telefonnr: