Nemnd for informasjon og salg

Tore Svartås

Nemndsleder
E-post: [email protected]
Telefon: 905 72 240

Nemnda skal samarbeide med Markedsrådgiver og Markedskoordinator ved SNK, og bistå generelt i markeds- og salgsarbeid.

  • Bistå med PR-tiltak. Bruk av eksisterende kontaktnett til å spre informasjon om Spelet.
  • Bistå med konkrete tiltak innenfor markedsplanen.
  • Bistå med produksjon og publisering av innhold om Spelet på sosiale media.
  • Ansvar for Spelet.no gjennom hele året, ved arbeid i Spelkontoret og Spelredaksjonen.

Undernemnder:

Er det noe du lurer på eller ikke forstår, må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.