Undernemndsleder: Se nemnds for kontroll og plassanviser 


Nemnd for programsalg organiserer og gjennomfører salg av program for Spelet om Heilag Olav. De koordinerer kontakt med salgskorpset, sørger for bemanning og rettledning av programselgerne.