Pressenemnd

Undernemndsleder: Livard Eklo

Telefon: 45475734

Pressenemndas arbeidsoppgaver består i å delta i planlegging og gjennomføring av pressearbeidet for Spelet om Heilag Olav. I tillegg står nemnda for drift av pressekontoret.

  • Deltar i planlegging og gjennomføring av pressearbeidet for Spelet om Heilag Olav.
  • Står for opprettelse og drift av pressekontoret i samarbeid med SNK.
  • Deltar i praktisk gjennomføring av arrangement i samarbeid med avdelingsleder Stiklestad.