Trivelighetsnemnda

Mangler bilde

Liv Signe Munkeby

Leder Trivelighetsnemnda

Tlf 47621283

Trivelighetsnemnda er den nyeste nemnda i Spel-organisasjonen. Den har ansvar for:

  • Bistår med servering til frivilligheten under prøveperioden.
  • Bemanne serveringspunkter etter avtale med Spelnemnda og i forhold til prøveplan.
  • Iverksette flere trivselstiltak for aktørene før og under prøve-/Spelperioden.