Nemndsleder: Solveig S. Kolaas

E-post: [email protected]

Telefon: 917 26 620

Trivelighetsnemnda er den nyeste nemnda i Spel-organisasjonen. Den har ansvar for:

  • Bistår med servering til frivilligheten under prøveperioden.
  • Bemanne serveringspunkter etter avtale med Spelnemnda og i forhold til prøveplan.
  • Iverksette flere trivselstiltak for aktørene før og under prøve-/Spelperioden.