Nemnd for scene og amfi

Undernemndsleder: Lars Morten Lersveen

Telefon: 95910896

Nemnd for stemneplass og scene skal sørge for at scenen er i god stand til prøvene og forestillingene, samt at skjerming i området er oppsatt. Nemnda skal også sørge for nødvendig vedlikehold i amfiet/publikumsområdet og scenen, større vedlikeholdsoppgaver gjøres i samarbeid med SNK.

Utover dette skal også nemnda være behjelpelig med transportering av instrumenter til og fra scene, samt åpne og lukke lemmene over orkestergrav før og etter hver prøve og forestilling.

Har du spørsmål eller noe du lurer på, er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.