20. juli 2015

Aktørnemnd

 

Nemndsleder: Vigdis Haldorsen
E-post: fjerndettefø[email protected]
Telefon: 99 22 58 21

Aktørnemnda har ansvar for organisering av amatøraktørene som deltar i Spelet om Heilag Olav, samt tjenester som er direkte knyttet opp mot aktørene generelt.

Aktørnemnda har 8 undernemnder:

  • Nemnd for sangere
  • Nemnd for amatørmusikere
  • Nemnd for amatører og dansere
  • Nemnd for hærmenn
  • Kostymenemnd
  • Nemnd for hår og sminke
  • Nemnd for utstyr og rekvisita
  • Nemnd for hester

Er det noe du lurer på eller ikke forstår må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.