Skip to main content

Nemnd for informasjon og salg

Nemndsleder

Nemndsleder er Tore Svartås.
E-post: [email protected]
Telefon: 905 72 240

Nemnd for informasjon og salg har fire undernemnder:


  • Nemnd for programsalg
  • Pressenemnda
  • Spelkontoret
  • Spelredaksjonen

Er det noe du lurer på eller ikke forstår må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.