20. juli 2015

Nemnd for informasjon og salg

Nemndsleder: Tore Svartås
E-post: [email protected]
Telefon: 905 72 240

Nemnd for informasjon og salg har tre undernemnder:

  • Nemnd for programsalg
  • Pressenemnda
  • Spelkontoret

Er det noe du lurer på eller ikke forstår må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.