27. april 2011

Nemnd for programsalg

Nemndsleder: Bente Stavrum

E-post: [email protected]
Telefon: 992 43 487


Nemnd for programsalg organiserer og gjennomfører salg av program for Spelet om Heilag Olav. De koordinerer kontakt med salgskorpset, sørger for bemanning og rettledning av programselgerne.