Skip to main content

Nemndsleder:
Mia Larsen Sveberg
E-post:

[email protected]
Telefon:
95523081

 

Pressenemndas arbeidsoppgaver består i å delta i planlegging og gjennomføring av pressearbeidet for Spelet om Heilag Olav. I tillegg står nemnda for drift av pressekontoret.