Skip to main content
Nemndsleder:
Frank V. Ingvaldsen
E-post:

[email protected]
Telefon:

908 12 582

Pressenemndas arbeidsoppgaver består i å delta i planlegging og gjennomføring av pressearbeidet for Spelet om Heilag Olav. I tillegg står nemnda for drift av pressekontoret.