20. juli 2015

Nemnd for servicefunksjoner

Eva Heie

Nemndsleder: Eva Heie
E-post: [email protected]
Telefon: 90603038

Nemnd for servicefunksjoner har fem undernemnder:

  • Billettnemnda
  • Nemnd for olsokverter
  • Vaktnemnda (k0ntroll- og plassanvisernemnda)

Er det noe du lurer på eller ikke forstår må du gjerne ta kontakt med Spelkontoret.