Skip to main content

Nemndsleder: Ingunn Haugskott

E-post: [email protected]

Telefon: 917 90 602


Nemnd for olsokverter skal innhente og gi informasjon til publikum om Spelet, Olsokdagene og Stiklestad generelt. De skal også ivareta vertskapsfunksjoner for ulike grupper og rydde etter hvert enkeltarrangement. I tillegg skal nemnda bistå i arrangementavvikling av alle arrangementer i forbindelse med Olsokdagene.

Har du spørsmål, eller noe du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.