Nemndsleder: Eva Kristine Letnes

E-post: [email protected]
Telefon: 984 21 087


Nemnd for hester skal påse at hestene er i “god stand” og at de er til stede under prøver og forestillinger i h.h.t. prøveplan. De skal ha oppsyn med hestene under prøver og forestillinger og sørge for nødvendig antall hestepassere. I tillegg skal de påse at sikkerheten rundt hestene ivaretas i samsvar med sikkerhetsinstruksen og sørge for god orden rundt oppstillingsplassen til hestene.

Har du spørsmål eller noe du lurer på, er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.