Heidi Anett Øvergård Beistad

Kjære alle sammen,

I den underlige tiden vi lever i, trenger alle noe å glede seg til. For meg er Olsokdagene på Stiklestad og Spelet om Heilag Olav et av årets absolutte høydepunkter. Fjoråret viste hva vi får til sammen, også når unntakstilstanden rammer. Selv om usikkerheten fortsatt henger over oss, går jeg derfor juli i møte fylt av mot og håp. Jeg gleder meg til vi også denne sensommeren skal fylle Stiklestad med glade mennesker og nye minner, innenfor rammene av hva pandemien tillater.

Frivilligheten er både et viktig kapittel i fortellingen om den tusenårige olavsarven og en del av Stiklestads sjel. Tusen takk til dere alle for det engasjementet dere viser og arbeidet dere gjør. Jeg ser frem til et godt samarbeid – og gode samtaler – både frem mot og under Olsokdagene 2021!

Varm hilsen fra

Heidi Anett Øvergård Beistad,

Direktør, SNK