Kontakt

Spelkontor

spelkontor@snk.no
Tlf 91561045

Spelkontoret er lokalisert i møterom Merket  i 2. etg på Stiklestad Hotell. Spelkontoret holder åpent på ettermiddag og kveld i spelperioden.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Leksdalsvegen 1, 7656 Verdal
Sentralbord: 74044200

Produksjonsleder

Hildur Norum

Inspisient

Lina Hallem
linahallem@gmail.com
909 17 975

Spelnemnda

Petter Bjartnes
Leder
petter.bjartnes@verdal.kommune.no
907 81 405

Inga Astrid Hildrum
Nestleder
Inga Astrid Hildrum@
994 32 786

Jan Juberg
Aktørnemda
jjuberg@vktv.no
915 87 651

Nils Åge Aune
naageaun@online.no
98245344

Randi Segtnan
Plassnemnda
fmntrse@fylkesmannen.no
909 20 229

Harald Morten Steen
Informasjon og salg
harald-morten.steen@ntfk.no
90 17 12 62

Eva Heie
Nemnd for servicefunksjoner
eva.heie@hnt.no
906 03 038

Hege Kristin Eriksen
Verdal teaterlag
hkreriks@hotmail.com
92261044

Bjørn Erland Søderstrøm
Norsk Hærmannsforbund
bjsoeder@gmail.com
977 07 956

Undernemndsledere

Pressenemnd

Steinar Ravlo
steinar.ravlo@live.no
952 85 458

Olsokverter

Bo Terje Varslott
boterje@vktv.no
900 98 060

Programsalgnemnd

Katrine Bruvold
katrine.bruvold@hint.no
95160771

Nemnd for Stemneplass og scene

Erling Kvernmo
erkve@vktv.no
906 71 071

Nemnd for hester

Eva Letnes
evakril@stud.ntnu.no
98421087

Nemnd for parkering

Stiklestad IL
Marte Liaklev
liaklevm@gmail.com
402 45 418

Spelkontor

Wenche Evensen
wenche.evensen@verdal.kommune.no
97768500

Billettnemnd

Sturla Bjartnes
st-bj@vktv.no
48185871

Kontrollnemnd

Hanna Kristine Sivertsen
hanna.k.sivertsen@gmail.com
906 44 940

Plassanvisernemnd

Robert Bye
robert.bye@hint.no
932 01 262

Amatører og dansere

Hege Kristin Eriksen
hkreriks@hotmail.com
92261044

Nemnd for utstyr og rekvisita

Stig Mauseth
s-mauset@online.no
48048404

Nemnd for hærmenn

Bjørn Erland Søderstrøm
bjsoeder@gmail.com
977 07 956

Nemnd for amatørmusikere

Håkon Dahl
haak-dah@online.no
97074342

Siv Furunes
siv.furunes@ntfk.no
995 06 275

Olsokkor

Håkon Kuntze
hakon.kuntze@ntfk.no
92441471

Kostymenemnd

Åse Sollid
asesollid@gmail.com
412 88 238

Nemnd for hår og sminke

Hege Lorås
hege.loras@verdal.kommune.no
928 50 146

Pyntenemda

Elin Einarsen
elineina@vktv.no
481 12 891