Jostein Grande

Jostein Grande

Leder Spelnemnda

Ola Schjel

Leder aktørnemnd

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

Gaute Aune Aurdal

Representant i Spelnemnda
fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Gerd Sagen

Nestleder Spelnemnda

Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner

Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg
Noen frivillige i 2017

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.
Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Ovenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.