Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jan Juberg

Leder Spelnemnda

Christine Waanders

Representant fra Den norske kirke, Sør-Innherrad kirkelige fellesråd

Inga Astrid Hildrum

Nestleder Spelnemnda

Ola Schjei

Leder aktørnemnd

Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner
katrine bruvold

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

[email protected]
995160771

Tore Svartås

Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
90572240