20. juni 2017

Spelnemnda

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jan Juberg
Leder spelnemnda

[email protected]
91587651

 

 

 

 

Christine Waanders

Representant i spelnemnda

fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

[email protected]

 

 

 

Inga Astrid Hildrum
Nestleder spelnemnda

[email protected]
99432786

 

 


Vigdis Haldorsen
Leder aktørnemnd

[email protected]
99225821

 

 

 

Robert Bye
Leder nemnd for servicefunksjoner

 

 

 

Katrine Bruvold
Leder plassnemnda

[email protected]
995160771

 

 

Tore Svartås
Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
90572240