Skip to main content

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jostein Grande

Jostein Grande

Leder Spelnemnda

[email protected]
95028700

GerdSagen

Gerd Sagen

Nestleder Spelnemnda

OlaSchjei

Ola Schjei

Leder aktørnemnd

[email protected]
97696669

Robert Bye

Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner

[email protected]
93201262

katrine bruvold

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

[email protected]
995160771

Tore Svartås

Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
90572240

gaute aurdal

Gaute Aune Aurdal

Representant i Spelnemnda fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd
[email protected]
93615876