Skip to main content

Spelnemnda

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hver av hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

jan_juberg

Jan Juberg

Leder Spelnemnda

[email protected]
91587651

Christina Waanders

Christine Waanders

Representant i Spelnemnda fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

[email protected]

Inga Astrid Hildrum

Inga Astrid Hildrum

Nestleder Spelnemnda

[email protected]
99432786

OlaSchjei

Ola Schjei

Leder aktørnemnd

[email protected]
97696669

Robert Bye

Robert Bye

Leder nemnd for servicefunksjoner

[email protected]
93201262

katrine bruvold

Katrine Bruvold

Leder plassnemnda

[email protected]
995160771

Tore Svartås

Tore Svartås

Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
90572240