Spelnemnda

Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav er organisert gjennom et nemndsapparat med Spelnemnda, 4 hovednemnder og undernemnder sortert innenfor hovednemndene.

Spelnemnda er delegert ansvar for deler av produksjonen og gjennomføringen av Spelet om Heilag Olav. Nedenfor ser du ansvarlige for de ulike nemndene.

Jan Juberg
Leder spelnemnda

[email protected]
91587651

 

 

Nils Åge Aune

[email protected]
97775255

 

 

 

Inga Astrid Hildrum
Nestleder spelnemnda

[email protected]
99432786

 

 


Vigdis Haldorsen
Leder aktørnemnd

[email protected]
99225821

 

 

Eva Heie
Leder nemnd for servicefunksjoner

[email protected]
90603038

 

 

Katrine Bruvold
Leder plassnemnda

[email protected]
995160771

 

 

Tore Svartås
Leder nemnd for informasjon og salg

[email protected]
90572240