frivillige 2015
Noen av de frivillige i tidligere år

Ønsker du en annerledes og givende opplevelse sommeren 2019?

Vil du møte nye mennesker, stifte bekjentskaper, og ikke minst være en del av fellesskapet rundt Olsokdagene og Spelet om Heilag Olav?

Da er du hjertelig velkommen til å melde deg på som frivillig til Spelet om Heilag Olav på Stiklestad ultimo juli 2019, og bli en av gjengen som hvert år produserer Norges største friluftsspel i samhandling med profesjonelle utøvere både på og bak scenen.

Olsokdagene og Spelet om Heilag Olav har et besøkstall på over 40 000 besøkende hvert år. Til sammen blir det lagt ned tusentalls av timer med uvurderlig dugnadsinnsats både før og under Olsokdagene. Uten de frivillige hadde det vært utrolig vanskelig å arrangere dette spelet og den store festivalen så vi blir utrolig takknemlig om du gir av din tid og energi.  Vi har mange ulike oppgaver som skal løses som hver og én byr på spennende gjøremål.

Under Olsokdagene trenger vi hjelp til blant annet dette:

 • Billettsalg
 • Billettkontroll
 • Programsalg
 • Olsokverter på konserter/arrangement
 • Plassanvisere i spelamfi på Spelet om Heilag Olav
 • Informasjon & publikumsservice
 • Pressetilrettelegging
 • Spelredaksjon (spelet.no)
 • Amatørskuespillere (barn og voksne)
 • Amatørmusikere
 • Korsangere
 • Hærmenn og -damer
 • Sminke/hår
 • Kostyme
 • Rekvisita
 • Scenearbeider og rigging
 • Sjåføroppdrag
 • Rydding/pynting og dekorering
 • Hestepassere
 • Spelkontor

Du kan lese mer detaljert om frivillig arbeid i forbindelse med Spelet om Heilag Olav under fanen Spelnemnda.

Hvordan skal jeg gå fram for å bli frivillig?

Meld deg som frivillig på denne siden: https://ark.pm/spelet19!

Vil du ha mer informasjon om arbeidsoppgaver er du velkommen til å ta kontakt med Spelkontoret eller lese i fanene under Spelnemnda!