Dessverre blir Spelet avlyst også i 2021.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter beklager å måtte meddele at årets utgave av Spelet om Heilag Olav er avlyst.

«Styret i SNK har i dag, i samråd med kommuneoverlege og spelnemndsleder, vedtatt å avlyse Spelet om Heilag Olav sommeren 2021», sier styreleder Gunnar Bovim.

– Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Du kan finne mer informasjon på sidene til SNK.

Til de frivillige!

Spelnemnda ønsker i stedet frivilligheten velkommen til andre aktiviteter. Vi er i gang med en større utstilling i 2. etasje i Molåna. I den forbindelse ønsker vi å låne gjenstander, bilder, fortellinger – ja alt du har som forbinder deg med frivillig i Spelet på Stiklestad. Har du noe du vil låne bort, må du komme til

HERMANNSHUSET SØNDAG 13. JUNI -21 kl 16 – 18

Der møter du Anne Guri Sende og Stig Mauseth som tar imot og registrerer det du har med. Åpning av utstillingen blir 4. juli.