Organisasjon

Her finner du informasjon om organisering i ulike nemnder for Spelet om Heilag Olav. Figuren nedenfor viser grunnstrukturen i organisasjonen.

Organisasjonskart