Her finner du informasjon om organisering i ulike nemnder for Spelet om Heilag Olav. Figuren nedenfor er ikke helt oppdatert, men viser grunnstrukturen i organisasjonen. Se teksten under hver nemnd for mer informasjon.

organisasjonskart