Velkommen til Spel igjen!

Jostein Grande

Da er det igjen klart for å samles i spelamfiet for en ny premiere på Spelet om Heilag Olav!
Det er ikke til å legge under en stol at de siste 2 årene med avlysninger har vært høyst uønskede og
det var svært spennende å se om vårt fantastiske frivillighetsapparat var der når vi kalte inn til spel i
år, men Norges beste frivillighet sviktet ikke og vi er nå klare for en ny speloppsettning med motivert
mannskap som består av erfaring og kontinuitet, men også nye ideer og ungt pågangsmot.

Spelet om Heilag Olav har vært banebrytende når det gjelder å bygge opp kompetent frivillighet i
nært samarbeide med profesjonelle aktører, dette gjelder både på og utenfor scenen. Dette skal vi
fortsette med også i framtiden, vi skal utvikle oss, fornye oss, men samtidig ta vare på den arven vi
forvalter.

Så nå er det bare å glede seg til nok et eventyr på Stiklestad med nye og kjente fjes på scenen
fantastiske sommerkvelder som glir over i olsoknatta sammen med nye og gamle spelvenner.
Kjære spelvenner, det hadde ikke vært mulig sette opp Spelet om Heilag Olav uten dere, og vi kan
ikke gjøre det i framtida heller uten deres bidrag.

Spelnemnda
Jostein Grande
Spelnemndsleder