Spelredaksjonen

Mangler bilde

Håkon Trønnes

Nemndsleder Spelredaksjonen
[email protected]
Tlf 40173500

Spelredaksjonen ble formelt innsatt og gjorde sin første innsats under Spelet i 2015.

Målet var den gang og er fortsatt å arbeide for å promotere og formidle de frivilliges arbeid, spre gode historer og løfte fram gleden ved å være frivillig på Stiklestad under Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene.

Spelredaksjonen har ansvar for nettsiden spelet.no, både i forkant av, under og etter Spelet. Det er ulike personer som publiserer artikler på spelet.no, men Spelredaksjonen har rettigheter til å korrigere og slette innlegg. Spelredaksjonen har også overordnet ansvar for å tildele brukertilganger for redigering og for å opprettholde god struktur i oppbygging av spelet.no.

Spelredaksjonen samarbeider med Pressenemnda, Spelkontoret og SNK – samt inspisient – i forhold til å legge ut informasjon på sidene.

Fra og med 2019 er Spelredaksjonen organisert som egen undernemnd under Nemnd for informasjon og salg.

Leder av Spelredaksjonen er Håkon Trønnes.

Spelredaksjonen
Spelredaksjonen Spelet 2015