Redaksjonen informerer

Spelredaksjonen ble startet første gang i 2015 og har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde spelet.no.

Spelredaksjonen skal arbeide for å promotere og formidle de frivilliges arbeid, spre gode historer og løfte fram gleden ved å være frivillig på Stiklestad under Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene. I tillegg kommuniserer vi relevant informasjon gjennom våre kanaler. I år er det Spelkontoret som har ansvar for oppdatering av spelet.no

Har du spørsmål, noe du ønsker vi skal skrive om eller ta bilde av, eller har du lyst til å bidra med et innlegg, er du velkommen til å ta kontakt Spelkontoret på epost: [email protected] eller undernemndsleder Frida Solberg på epost: [email protected]

Ta kontakt med spelkontoret ved spørsmål.

Åpningstider 2024 finner du på Spelkontorets sider.