Redaksjonen informerer

Spelredaksjonen ble startet første gang i 2015 og har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde spelet.no.

Spelredaksjonen skal arbeide for å promotere og formidle de frivilliges arbeid, spre gode historer og løfte fram gleden ved å være frivillig på Stiklestad under Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene. I tillegg kommuniserer vi relevant informasjon gjennom våre kanaler.

Har du spørsmål, noe du ønsker vi skal skrive om eller ta bilder av er du velkommen til å ta kontakt med en av oss!

Ta kontakt med spelkontoret ved spørsmål.

Åpningstider 2023 finner du på Spelkontorets sider.