Dagens fjæs 21.07.17

Navn: Mia Larsen Sveberg


Antall år i Spelet: 2
Nemnd: Kostymenemnd

Tre ord du assosierer med Spelet?
Trivsel, sommerferie, teater

Hvorfor er du med?
Jeg har alltid vært glad i Spelet. Siden jeg ikke kan være med på scenen i år, er det gøy å prøve noe annet. Kostymenemnda ble et naturlig valg. Det er spennende å få et innblikk i hvordan detaljene i kostymene spiller inn i stykket som helhet.

Om du fikk velge en av rollene, hvilken kunne du tenkt deg å spille?
“Helga!” Hun er en spesiell, og jeg tror det er spennende karakter å jobbe med.

“Oss” er tema for årets Spel – hva betyr det for deg? 
For meg handler det om å kunne slå av en prat med folk jeg møter på Stiklestad, til tross for at vi jobber i ulike nemnder. Uansett hvor jeg går er folk imøtekommende. Dette skaper en enorm fellesskapsfølelse.