Dagens fjæs 24.07.17

Navn: Jørgen Suul


Antall år i Spelet: Første
Nemnd: Pressenemnd

Tre ord du assosierer med Spelet?
Musikken, Engasjementet (i lokalmiljøet), historien

Hvem er drømmekongen?
Jeg synes Kristofer Hivju (kjent fra Game of Thrones red.adm.) hadde gjort seg som en god konge.

Beste spelminne?
Det første året med nattforestilling, veldig treffende.

Hva er dine speltradisjoner?
Den årlig tradisjonen min er å se forestillingene og føle på stemningen.