Dagens fjes 27.07.2016

Navn:
Vilde Bruvold Hafstad (10), Ylva Sivertsen Stavrum (10) og Iben Sivertsen Stavrum (8)

Unge programselgere (Vilde, Ylva og Iben)

Unge programselgere (Vilde, Ylva og Iben)

Nemd:
Programsalg

Antall år som frivillig:
5, 3 og 1

Hvorfor ble dere med som frivillig på Stiklestad?
Det er spennende og det ser gøy ut. Det er gøy å være med å bidra og å hjelpe til. Dessuten er det gøy at det kommer så mange folk fra hele landet og fra utlandet. Og så er det spennende med alle skuespillerne.

Hvis dere kunne valgt en rolle, hvilken rolle ville dere valgt?
Vilde og Ylva ville valgt Gudrun. Vilde har allerede spilt Gudrun på skoleteateret så her har vi stand in om noe uforutsett skulle skje. Vi velger Gudrun fordi hun er mest spesiell og at hun er med så mye.
Iben ville vært Utburden. Det ser veldig spennende ut med røyken som kommer når Utburden kommer ut på scenen.

Hvis dere kunne valgt hvem som helst som konge, hvem ville dere valgt?
Pappa! Alle tre var enige om at deres far kunne spilt kongen i Spelet. Da ville det blitt mer humor-show! (red anm: det er snakk om 2 forskjellige fedre her)

Kan dere si tre ord dere assosierer med Spelet?
Interessant, artig og rart. Det er rart at det kommer så mange folk for å se på dette, fra hele landet og Skandinavia og andre land. At Spelet er et så kjent skuespill. Det er litt rart.