SKALDEN
Kongen stupte på Stiklestad
men landet gjorde han fritt.
Sola glar bak Hærmanns-snas,
og (men) landet er mitt og ditt.
Soga seier så stille
her har det store hendt.
Her er det evige altarljoset
i Norden tent.

Alle: Kongen stupte på Stiklestad
men landet gjorde han fritt.
Sola glar bak Hærmanns-snas,
og (men) landet er mitt og ditt.
Soga seier så stille
her har det store hendt.
Her er det evige altarljoset
i Norden tent.