KOR
Kan du bragder med brokatak, og kan du bruka eit spjot.
Då er du kar for eit karaverk, som ikkje er kongen imot.
Landet dyn under lovden og åsane syng omkring.
Glade ride Noregs menn til Hildarting.

Stridsmann er eg og strid eg er, eg strid for land og viv.
Lydrike folk kan vi aldri bli, då kvesser vi sverd og kniv.
Røten skjelv under føten og åsane syng omkring.
Glade ride Noregs menn til Hildarting.

Kongen er komen heim til sitt, vil lydast sitt eige land.
Kven har likare rett til landet, kven har vel rett som han?
Det blir far etter føten som denne ferda gjer.
Glade ride Noregs menn i kongeferd.