Kjære Spelvenner,

Jostein Grande
Jostein Grande

Vil med dette invitere dere til å melde dere på som frivillige til Spelet om
Heilag Olav 2021.
Påmelding kan gjøres her; https://form.arkon.no/?id=6259&key=yEPr53

Covid 19 har bremset oss, men ikke slått oss ut. Vi satser på å sette opp
Spel i år.

Olsok og Spel er tiden på året da vi alle møtes på Stiklestad.
Vi får nye venner og gamle vennskap pleies.
Den gode stemningen dette skaper spres til de tusener av tilreisende og
lokalbefolkningen.
Spelnemnda er stolte av å lede Norges største og beste frivillighetsapparat
og uten dere hadde det ikke vært mulig å sette opp Spelet.

Vi vil med dette utrykke en stor takknemlighet for at dere setter av
Julidagene på Stiklestad

Spelnemnda

Jostein Grande
Spelnemndsleder