Vi ønsker gamle og nye frivillige i Spelet om Heilag Olav velkommen til informasjonsmøte den 27 mai 2015 klokken 19.00 i konferansesalen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

I tillegg til presentasjon av rolleliste og informasjon om årets produksjon vil det bli gitt informasjon om nytt dataverktøy for organisering av frivillighetsapparatet, og det er viktig at alle frivillige får registrert seg i det nye systemet. Spelkontoret og Spelnemnda vil være tilstede for å veilede.

De nemndene som har behov for det kaller inn til egne møter i etterkant av informasjonsmøtet. Det blir enkel bevertning.

Vekommen!
Spelnemnda og Stiklestad Nasjonale Kultursenter