Velkommen til nye og gamle frivillige torsdag 2. juni kl.18.00 – 19.30

Sted: Stiklestad, auditoriet.

Agenda

Velkommen v/ leder i Spelnemnda Jostein Grande

Orientering om program for Olsokdagene 2022 v/ direktør Heidi A. Ø. Beistad

Årets Spelproduksjon v/ prod.leder Mildri Ryan og Jostein Grande.

Presentasjon av Spelnemnda, undernemndsledere og deres oppgaver v/ Jostein Grande

Spelkontoret v/ Emilie H. Kjesbu

Arkon og sosiale medier v/ prod.leder Olsokdagene Inger Lise Woll

Sosiale Medier v/ prod.leder Olsokdagene Inger Lise Woll

Åpen runde

Kaffe og kake