Nemnd for plassanvisere og Kontrollnemnda kaller inn til informasjonsmøte for sine frivillige mandag 8. juni klokken 19.00 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Med vennlig hilsen Eva Heie, Grete Borgen og Hanna Kristine Sivertsen