Nytt medlem i Spelnemnda

Styret i SNK har hatt styremøte og oppnevnte i sak 6/19 Ola Schjei som nytt medlem i Spelnemnda! Velkommen!

Hilsen Spelredaksjonen