Søndag 31. juli: Se årets spel og litt info om dagens rutiner

Kl 1300 visning av årets spel i auditoriet

Kl 1630 har hestene buskritt på spelområdet
Kl 1700 er det sminke og hår (det er samme sminketider som på premieren)
Kl 1800 må alt av kostymer og rekvisitter må være satt klart
Kl 1800 er det innslipp (publikum)
Kl 1830 har hæren oppstilling på Molåntunet
Kl 1840 har danserne samling på Molåntunet
Kl 1900 FORESTILLING

Kl 2100 rydder vi kostymer og rekvisitter og gir hverandre gode takk-for-nå-klemmer