Her er Valborg Sundnes, Liv Ullmann og Lise Fjeldstad i en pause i øvingene til Spelet 1964. Liv Ullmann og Lise Fjeldstad er to kjente skuespillere. Liv spilte Gudrun og Lise spilte Helga. Valborg Sundnes hadde jobben som repetitør. Hun satt under prøvene bak et «trøorgel» og spilte spelmusikken i all slags vær. Valborg drev musikkundervisning til daglig.
Amund Rydland spilte «Gamal-Jostein» fra starten i 1954 fram til 1964. Han ble husket for rollen i mange år. På bilde er han sammen med Gry Enger som spilte rollen som «Helga».