SKALDEN
Den siste gletten av det siste glad
Svar: Det siste glad
byd kveld og kvile for dei stev eg kvad.
Svar: Dei stev eg kvad
Alle: Om dag og dåd er runnen ut for meg,
er vegen som vi går uendeleg.

Til Kongen

Du føddest for å møte Gud og mann.
Svar: for Gud og mann
Og fann du rette vegen, stort du vann,
Svar: då stort du vann
Alle: om du vart fegdarmerkt for fiend fot
med dauden jarnkald i di hjarterot.

Eg helsar deg du nåde som går ned.
Svar: Som no går ned
Eg veit at ingen veg er endt med det.
Svar: Er endt med det
Eg ser imot det nye solarsprett,
som kongen vår har vigd ei evig ætt.