Hæren kommer!

Lørdag 15/7 var første øvingsdag for Hæren, og både erfarne og nye hærmenn og skjoldmøyer var klare for innsats.

Lørdag 15/7 var første øvingsdag for Hæren, og både erfarne og nye hærmenn og skjoldmøyer var klare for innsats.

Ole Petter Ingebrigtsen tok med fotoapparatet og fanget noen øyeblikk fra øvingene:

Leikarringen øver på Grotta ved det ortodokse kapellet
Leikarringen øver på Grotta ved det ortodokse kapellet. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen.
Leikarringen øver på Grotta ved det ortodokse kapellet.
Leikarringen øver på Grotta ved det ortodokse kapellet. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen.
Hærmenn og skjoldmøyer klar for første hærøving. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Hærmenn og skjoldmøyer klar for første hærøving. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Ryttere på vei til hestetilvenning.
Ryttere på vei til hestetilvenning. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Gamle og nye hærmenn forbereder seg til hæroppstilling
Gamle og nye hærmenn forbereder seg til hæroppstilling. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Gamle og nye hærmenn forbereder seg til hæroppstilling
Gamle og nye hærmenn forbereder seg til hæroppstilling. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Hestetilvenning
Hestetilvenning. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Hærmenn og skjoldmøyer klar for første hærøving
Straks hæroppstilling. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen
Hærmannshusgjengen
Hærmannshusgjengen. Foto: Ole Petter Ingebrigtsen

Det er pr i dag totalt 61 påmelde hærmenn, men det er fortsatt rom for flere. Ta kontakt med undernemndsleder for å høre mer hvis det er interessant!