Hvor er Stiklestad?

Krigskorrespondenten er på vei til Stiklestad og Spelet, men har problemer med å finne veien.

Han har vært sett i skogsområdene rundt amfiet, men skal etter sigende ha rotet seg bort. En fra Hirden skal ha vært på sporet av ham, slik at han kan ha blitt skremt. Det ryktes nemlig at hirden er ute å kjøre i hans siste makkverk av en bok, og at de vil ha hevn før alle har lest hva som står der.

Bilder fra hærens etterretningstjeneste kan tyde på at han enten er skremt vettet av eller har klatret til topps i et tre for å finne veien. Det vil vise seg på fredag. Han skal ha vært på Sul, der han spurte om dette er garden Sul?