Hei alle sammen!

Vi står i en veldig spesiell situasjon, der folks helse, økonomi og hverdag går foran alt annet. Likevel må vi se framover og planlegge for hvordan tida blir når vi er tilbake til normalen.

Foreløpig planlegger SNK for at spelet skal gå som vanlig til sommeren, men vi inngår ingen nye forpliktelser så lenge situasjonen er som den er nå. Vi har dialog med det kunstneriske teamet og de er informert om dette.

Dette til deres informasjon.

Vi håper situasjonen endrer seg positivt i løpet av kort tid og vi kommer tilbake med ny status etter påske.

Ønsker alle ei god påske når den tid kommer.

Ta vare på dere selv og de rundt dere, i denne vanskelige tiden!

Mvh
Anne Marit Mevassvik

Stiklestad nasjonale kultursenter
Direktør