Som flere av dere nå har oppdaget, så har spelet.no gjennomgått en oppdatering av design.

Vi i Spelredaksjonen ønsker en levende spelet.no hjemmeside for de frivillige, og vi har derfor tenkt at sidene også bør oppdateres! Vi håper du vil bruke spelet.no fremover både før, under og etter Spelet!