Skip to main content

 

Spelnemnda ønsker gamle og nye frivillige velkommen til en ny fantastisk sommer på Stiklestad!

Olsoktiden er tiden da vi møter gamle venner og nye venner med ett felles mål – kose og hygge oss sammen og skape trivsel for alle de tusener av besøkende som kommer til Stiklestad i disse dagene.

Spelnemnda er takknemlig og stolt over at så mange bruker fritiden og deler av ferien sin på denne måten. Ikke bare har vi det bra i lag men vi er også gode representanter for Stiklestad, bygda vår og regionen vår.

Det er ikke mulig å gjennomføre olsokdagene med spel, konserter, foredrag og masse mer uten det store frivillighetsapparatet og vi vet at det profesjonelle apparatet både på huset og på scenen setter stor pris på det vi gjør.

En stor takk til hver og en av dere for at dere stiller opp.

På vegne av spelnemnda,

Jan Juberg