Spelredaksjonen for Spelet 2015 er i gang! Spelredaksjonens oppgaver er å holde spelet.no oppdatert med forskjellig informasjon, nyheter og interessant stoff fra arbeidet som alle de frivillige gjør under Spelet. Spelredaksjonen består av medlemmer fra Spelkontoret og fra Pressenemnda, og du kan gjerne ta kontakt med en av oss hvis du vil fortelle om din hverdag som frivillig på Stiklestad.

På bildet: bak fra venstre Kjell Løvik, Håkon Trønnes, Frank Ingvaldsen, David Telatin. Foran fra venstre Sunniva E. Aksnes, Inger Lise Woll og Hanne Marie Olsen Skatland.