SKALDEN

Ølet eg drikk på di velferd, drós!
Gjerne så munde eg munnen din møte.
Eg drakk og drøste i stunder søte,
og flikrehugen min fløkte min kos.

Eg veit ikkje mætare ting enn ei møy,
trufast i alvor og trivleg i skøy.
Utrulege ting kan koma i tanken
til visne gråskjegg på videvanken!